8. & 9. September 2021 Berlin

PETRAM

Acker Stadt Palast, 20.00 Uhr Konzert

Sonar Quartett PETRAM (2021)
Matthias Bauer (*1959) Gandr für Streichquartett (2012)
Marc Sabat (*1965) Beautiful City für Streichquartett (1994)

Tickets: Acker Stadt Palast

gefördert durch den Musikfonds e.V.

<
>